پیست قایقرانی فرانسه

تیم ملی اسلالوم بانوان عازم اردوی آمادگی فرانسه شد

تیم ملی اسلالوم بانوان کشورمان، با ترکیب سه بانوی پاروزن جمعه دوم بهمن ماه جهت برگزاری اردوی یک ماهه راهی فرانسه شد.