کادرفنی جداگانه

محبوبه خورشیدی در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

نبود مربی ثابت، جدی ترین ایراد فدراسیون سابق جودو

عدم تشکیل کادرفنی ثابت برای تیم ملی جودو بانوان در رده بزرگسالان مشکل اساسی در فدراسیون قبلی بود.