کارمند

بانوان کارمند در محیط کار ورزش می کنند/ ورزش کارکنان در ساعات اداری

مشاور معاون رییس جمهور در امور ورزش دختران و زنان گفت: طرحی را با عنوان «امید، نشاط و اوقات فراغت» به معاونت امور زنان ارائه دادیم که مورد استقبال قرار گرفت