کارگر

اعزام کاروان ورزش کارگری به مسابقات جهانی لتونی

رییس فدراسیون ورزش کارگری از اعزام کاروان ورزشی کارگران به مسابقات جهانی لتونی در ۱۸ رشته ورزشی مردان و شش رشته ورزشی بانوان در خرداد ماه خبر داد.