کربر

در ادامه رقابت های تنیس اوپن استرالیا؛

رکورد شکنی دیگر برای برترین تنیسور زن جهان

در ادامه رقابت های تنیس اوپن استرالیا، فینالیست های این مسابقات مشخص شدند.