کلاس رقص

ترویج رقص غربی به اسم ورزش! +تصاویر

ترویج «رقص» تحت عنوان ورزش با برچسب‌هایی مانند تندرستی و سلامت، شایسته جامعه ورزشی کشور نیست و حرکت در پازل فرهنگی مورد نظر غربی است