کلر کانر

کاپیتان تیم ملی کریکت زنان انگلیس اعلام بازنشستگی کرد

شارلوت ادواردز، کاپیتان تیم ملی کریکت زنان انگلیس بعد از 20 سال کار حرفه ای در رشته کریکت به صورت کاملا ناگهانی از ادامه کارش اعلام بازنشسنگی کرد.