کلوب وشو شائولین زنان افغان

کلوپ وشو شائولین زنان افغان بالای تپه‌ای در کابل +عکس

سیما عظیمی در بالای تپه‌ای در کابل، پایتخت افغانستان به دختران افغان وشو شائولین آموزش می‌دهد.