کلودیا نئومان گزارشگر فوتبال شبکه ZDF

بزن کنار! فوتبال مال مرداست

دخترها چیزی از فوتبال نمی‌فهمند

« دخترها چیزی از فوتبال نمی‌فهمند » این فقط یکی از عبارت‌های اعتراضی و اتفاقا ملایم‌ترین و مودبانه‌ترینشان است که این روزها در شبکه‌های مجازی علیه دخترهایی که در مورد فوتبال اظهار نظر می‌کنند، دیده می‌شود