کمال کامیابی نیا

عکس سلفی فوتبالیست ملی پوش پرسپولیس با یک هوادار خانم

کمال کامیابی نیا در این عکس در کنار یکی از هواداران پرسپولیس دیده می شود.