کمیته بانوان

صوفی زاده: حمایت فدراسیون ما را به اهدافمان می رساند

سرپرست جدید کمیته بانوان گفت: اخلاق مداری، ارتقاء دانش فنی و تخصصی از برنامه هایی است که برای طی کردن پله های صعود فوتبال و فوتسال باید اجرا شود.

عرب‌عامری: تیم خوبی در کمیته بانوان فعالیت می‌کند

رئیس پیشین کمیته بانوان در مراسم تودیع خود گفت: تیم خوبی در کمیته بانوان حضور داشته و با تلاش و پشتکار برای موفقیت فوتبال و فوتسال بانوان فعالیت می‌کند.