کمیته پزشکی ایران

زهره هراتیان، تنها نماینده ایران در کنگره فوتبال زنان در سوئیس

کنگره یک روزه رسیدگی به فوتبال زنان با هدف پررنگ شدن نقش فوتبال بانوان در ساختار جدید اساسنامه فیفا اواسط اسفندماه در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود و زهره هراتیان تنها نماینده کشورمان به عنوان رئیس ایفمارک در این کنگره حضور دارد.