کندرا هریسون

شکسته شدن رکورد دوی ۱۰۰ متر با مانع زنان جهان بعد از ۲۸ سال

در رقایت های دوومیدانی لیگ الماس که به میزبانی لندن برگزار شد رکورد دوی ۱۰۰ متر با مانع زنان توسط کندرا هریسون آمریکایی شکسته شد.