کهریزک

کیمیای ایران؛

نشانی برنز اما قلبی زرین + عکس

نخستین بانوی مدال آور کشورمان در اقدامی شایسته به دیدار بیماران و معلولان آسایشگاه کهریزک رفت و حتی با آنها سلفی گرفت.