کوراش

عشق آباد ترکمنستان_2017؛

بازی‌های داخل سالن آسیا؛ زهرا باقری در کوراش بانوان به مدال برنز دست یافت

زهرا باقری در وزن منهای 87 نیمه‌نهایی بازی‌های داخل سالن آسیا، مقابل نماینده ترکمنستان شکست خورد و صاحب مدال برنز شد.