کونگ فو دختران

دختران کونگ فو ایران قهرمان آسیا شدند

رقابت های قهرمانی کونگ فو آسیا دیروز جمعه نهم بهمن ماه با قهرمانی تیم ایران در تهران به پایان رسید.