کیهانی

کیهانی خبر داد؛ برنامه های المپیک لیلا رجبی تایید شد

برنامه های لیلا رجبی ، رکورد دار پرتاب وزنه بانوان برای بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو تایید شده است.