گردشگری

همگام با ورزش بانوان؛

جشنواره رالی گردشگری بانوان در کاخ سعدآباد

جشنواره توانمندی‌ها و رالی گردشگری بانوان با حضور معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور و جمعی از بانوان هنرمند و سیاستمدار در کاخ موزه سعدآباد آغاز شد.