گرسنگی کاذب

علل ایجاد گرسنگی کاذب و راه های درمان آن

کارشناسان هشدار می‌دهند خوردن غذا بر روی میز کار در محل کار و یا غذا خوردن در حال راه رفتن و یا غذا خوردن در حال استرس و پریشانی می‌تواند موجب عدم جذب مواد غذایی، بروز چاقی و نیز افزایش اشتها به دلیل فراموش کردن خوردن وعده غذایی در افراد شود.