گرند اسلم

قهرمانی تنیس اپن آمریکا؛

آخرین گرند اسلم تنیس سال به کربر رسید

تنیسور آلمانی، آنجلیک کربر، کارولینا پلیسکووا از جمهوری چک را شکست داد و قهرمان تنیس اپن آمریکا در بخش زنان شد.