گرند اسلم استرالیا

نتایج روز دهم گرند اسلم استرالیا؛

تنیس آزاد استرالیا ۲۰۱۷؛ رویارویی سرنا ویلیامز و لوچیچ بارونی در نیمه نهایی زنان

آخرین روز از مرحله یک چهارم نهایی تنیس آزاد استرالیا 2017 سرنا ویلیامز با غلبه بر یوهانا کونتا حریف میریانا لوچیچی بارونی در نیمه نهایی شد.