گلبال زنان

بازی‌های پاراآسیایی جوانان | امارات؛

باخت تیم ملی گلبال زنان مقابل نمایندگان چین

در بازی‌های پاراآسیایی جوانان تیم گلبال زنان ایران بر تایلند غلبه کرد و در دومین دیدار مغلوب چین شد.