گودرزی

گودرزی: مشکل ویزای فوتسال بانوان رفع می شود

دولت تدبیر و امید این باور را دارد که نیمی از مردم کشور را زنان تشکیل می‌دهند و باید با نگاه عادلانه و در شأن بانوان با آنها رفتار شود