یاسمن اشراقی

سلفی یاسمن اشراقی نتیجه امام خمینی (ره) با محمد رضا گلزار

یاسمن اشراقی تصویری از خودش و محمدرضا گلزار را در اینستاگرام منتشر کرد.