یاسمین حسن

دختر افغان با سنت‌شکنی کوهنوردی را از دیوانگی به فرهنگ تبدیل کرد

یاسمین حسن دختر 19 ساله افغان پرچم ملی کشورش را بر شانه انداخته تا روزی با بیرق سه‌رنگ کشورش به قله‌های بلندترین کوه دنیا در کشور نپال برسد. او می‌خواهد برای کشوری که روزی کوهنوردی دیوانگی تلقی می‌کرده افتخار بیافریند.