یخنوردی زنان

موسوی از راهیابی به فینال مسابقات جام‌جهانی یخنوردی بانوان بازماند

با آغاز مسابقات جام جهانی یخنوردی، زینب کبری موسوی در رشته لید راهی نیمه نهایی شد و شبنم اسدی از راهیابی به فینال بازماند. در رشته سرعت نیز هر دو نماینده کشورمان از ادامه رقابت ها بازماندند.