یخ نوردی دختران

موسوی از راهیابی به فینال مسابقات جام‌جهانی یخنوردی بانوان بازماند

با آغاز مسابقات جام جهانی یخنوردی، زینب کبری موسوی در رشته لید راهی نیمه نهایی شد و شبنم اسدی از راهیابی به فینال بازماند. در رشته سرعت نیز هر دو نماینده کشورمان از ادامه رقابت ها بازماندند.

در آستانه آغاز مسابقات جهانی یخ نوردی؛

بانوی یخ نورد ایرانی: آمادگی‌ام در حد یک ورزشکار بدون مربی است

آمادگی من برای این مسابقات در حدی است که یک ورزشکار بدون مربی و بدون جای تمرین استاندارد قرار است اعزام شود، من در همین حد آماده ام.