یزد

تاکید استاندار یزد بر افزایش فضاهای ورزشی بانوان

استاندار یزد با اشاره به اهمیت ورزش بانوان، رشد فعالیت های مختلف ورزشی در استان را نسبت به سال های گذشته امیدوارکننده ارزیابی کرد و افزایش فضاهای ورزشی این قشر در استان را خواستار شد.