یولیا اِفیمووا

شناگر زن دوپینگی روس به المپیک ریو ۲۰۱۶ می‌رسد

یولیا افیمووا قهرمان شنا جهان در ماده ۱۰۰متر قورباغه که به دلیل استفاده از ماده ممنوعه ملدونیوم از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شده بود، با توجه به بیانیه جدید فینا شانس حضور در المپیک ریو را دارد.

جدیدترین قربانی ملدنیوم در ورزش زنان

یولیا اِفیمووا، قهرمان 23 ساله شنای زنان، آخرین ورزشکار روسی که در ورزش زنان قربانی استفاده از ملدنیوم شده است.