یولیا لیپنیتسکایا

یولیا لیپنیتسکایا؛

دختر اسکیت باز روس در ۱۹ سالگی از ورزش کناره‌گیری کرد

رسانه‌های روسی روز دوشنبه گزارش دادند که یولیا لیپنیتسکایا اسکیت باز در سن 19 سالگی از ورزش بازنشسته شد.