یوهانا کونتا تنیس اوپن آمریکا

روز هفتم تنیس اوپن آمریکا ۲۰۱۶؛ حذف مدیسون کیز، اولین شوک میزبان

ر روز پایانی هفته اول رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا 2016، یک اتفاق ناخوشانید برای میزبان رقم خورد و آنهم حذف ناباورانه مدیسون کیز تنیسور شماره هشت زنان جهان به دست کارولین ووزنیاکی بود.