یوژینی بوشار

شرط بندی جالب ستاره تنیس زنان کانادا و ملاقات با پسر جوان

یوژینی بوشار ستاره کانادایی تنیس زنان جهان به دنبال یک شرط بندی توییتری بر سر مسابقه سوپربال به قولش عمل کرد و با یک دانشجوی ۲۰ ساله قرار گذاشت.