Laurel Hubbard

مورد ویژه وزنه بردار تغییر جنسیت یافته استرالیایی

ورزشکاران ترا جنسیتی ؛ توانایی مردانه در کالبد زنانه

بعد از تغییر جنسیت وزنه بردار نیوزلندی، از مرد به زن، حضور وی در تیم ملی زنان این کشور برای رقابت در بازی‌های مشترک المنافع قطعی و البته با مخالفت‌های زیادی روبرو شد.