پارکور

فاطمه اکرمی از پارکور تا سقوط آزاد و پرواز با لباس بالدار؛

پرواز اولین دختر ایرانی با لباس بالدار خفاشی

ژیمناستیک، پارکور، سقوط آزاد و به تازگی هم پرواز با لباس بالدار، فاطمه اکرمی که برایش ترس معنایی ندارد، در...