ورزش مدارس

اختصاصی از درصد مالیات برای ورزش بانوان

نمایندگان خانه ملت با تعلق ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش...

گفت و گوی سایت ورزش بانوان با بیتا ایران‌نژاد؛

هنرستان‌های تربیت بدنی دختران که به ورزش بانوان کمک می‌کنند

علاقه به ورزش و تندرستی میان بانوان ایرانی در حال گسترش است. تا جایی که برخی ورزش مورد علاقه خود...