تاریخ: 2017-10-12 شناسه خبر: 53959

رقابت های دو و میدانی بانوان قهرمانی کشور

مرحله پایانی رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان با معرفی برترین ها و شکسته شدن چند رکورد ملی به پایان رسید و تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نخست این رقابت ها دست یافت.

به گزارش سایت ورزش بانوان، مرحله نهایی رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان روز های ۱۲ و ۱۳  مهرماه برگزار شد و با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران خاتمه یافت. تیم دانشگاه پیام نور خراسان رضوی نایب قهرمان شد و تیم صبا بتن اصفهان نیز به عنوان سومی دست یافت.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز تیم های برتر با حضور هاشم صیامی (دبیر فدراسیون)، پریسا بهزادی (نایب رئیس بانوان)، تیمور غیاثی، مریم صدارتی (پیشکسوتان دو و میدانی ایران)، مریم رستمی (دبیر کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون)، دکتر نصیرزاده (مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور) و جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان دو و میدانی ایران برگزار شد.

 

برترین های مواد برگزار شده به شرح زیر هستند:

۱۰ کیلومتر پیاده روی:

۱- زهرا جعفر آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵۴:۱۵٫۳۲ دقیقه

۲- زینب احدی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۵۶:۰۲٫۷۸ دقیقه

۳- ملیحه بختی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵۸:۵۶٫۵۹ دقیقه

۱۰۰ متر:

۱- فرزانه فصیحی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۲٫۱۵ ثانیه

۲- فائزه نسایی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۲٫۳۵ ثانیه

۳- حمیده اسماعیل نژاد – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۲٫۴۶ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- الهام کاکلی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵۵٫۵۱ ثانیه

۲- مریم محبی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۵۶٫۷۶ ثانیه

۳- نیایش مصدقی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵۹٫۶۳ ثانیه

پرش سه گام :

۱- جواهر زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۱٫۹۸ متر

۲- ثریا قلیچ خانی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۱٫۳۲ متر

۱۵۰۰ متر:

۱- هانیه ثمری – دانشگاه آزاد اسلامی – ۴:۵۲٫۵۳ دقیقه

۲- سمیرا زمانی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۴:۵۳٫۶۷ دقیقه

۳- فرحناز رایزن – تهران – ۵:۰۱٫۱۹ دقیقه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- الهه سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱:۰۵٫۱۷ دقیقه

۲- فائزه آشورپور – صبا بتن اصفهان – ۱:۱۰٫۵۸ دقیقه

۳- ندا قریشی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱:۱۱٫۲۸ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- سحر ضیایی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۴۶٫۱۸ متر

۲- ثریا قلیچ نیازی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۳۵٫۹۲ متر

۳- ثنا دادرس – دانشگاه آزاد اسلامی – ۲۵٫۸۷ متر

پرش ارتفاع:

۱- سپیده توکلی نیک – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱٫۷۶ متر

۲- آیلین بابکی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱٫۷۳ متر

۳- مهسا کارگر – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱٫۷۳ متر

پرتاب چکش:

۱- امینه کشیری – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۴۷٫۷۳ متر

۲- مریم نوروزی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۴۴٫۴۰ متر

۳- لیلا کوهکن – دانشگاه آزاد اسلامی – ۴۳٫۷۳ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- دانشگاه آزاد اسلامی – ۵۰٫۱۶ ثانیه

۲- دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۵۱٫۷۳ ثانیه

۳- صبا بتن اصفهان – ۵۲٫۵۷ ثانیه

۱۰۰ متر بامانع؛
۱- الناز کمپانی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۴٫۷۶ ثانیه
۲- فائزه آشورپور – صبا بتن اصفهان – ۱۶٫۷۰ ثانیه
۳- جمیله سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۹٫۰۶ ثانیه

۸۰۰ متر؛
۱- هانیه ثمری – دانشگاه آزاد اسلامی – ۲:۱۶٫۴۴ دقیقه
۲- ساجده فانی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۲:۱۹٫۱۴ دقیقه
۳-الهه سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۲:۲۰٫۶۲ دقیقه

۳۰۰۰ متر بامانع؛
۱- سمیرا زمانی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۱:۰۳٫۸۹ دقیقه (رکورد جدید ملی و باشگاهی)
۲- بهاره جهان تیغ – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۲:۰۸٫۹۲ دقیقه
۳- نجیبه شرشبی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۲:۱۸٫۰۰ دقیقه

پرتاب دیسک؛
۱- ژاله کاردان – داشنگاه آزاد اسلامی – ۴۶٫۵۵ متر
۲- الهام سمرقندیان – دانشگاه آزاد اسلامی – ۴۰٫۷۰ متر
۳- فاطمه شفیعی – صبا بتن اصفهان – ۳۰٫۷۵ متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی؛
۱- دانشگاه آزاد اسلامی – ۳:۵۸٫۳۳ دقیقه
۲- دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۴:۰۵٫۹۸ دقیقه
۳- صبا بتن اصفهان – ۴:۲۵٫۱۱ دقیقه

پرتاب وزنه؛
۱- مریم نوروزی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۱۲٫۲۷ متر
۲- سپیده توکلی نیک – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۲٫۲۵ متر
۳- ثنا دادرس – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۱٫۸۸ متر

۲۰۰ متر؛
۱- الهام کاکلی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۲۴٫۴۹ ثانیه
۲- فرزانه فصیحی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۲۴٫۷۷ ثانیه
۳- فائزه نسایی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۲۵٫۴۱ ثانیه

پرش طول؛
۱- جواهر زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵٫۴۰ متر
۲- الناز کمپانی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵٫۲۷ متر
۳- آیلین بابکی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۵٫۲۵ متر

پرش بانیزه؛
۱- مهسا میرزا طبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۳٫۴۰ متر
۲- سارا رحیم خان کریمی – تهران – ۳٫۱۰ متر
۳- سارا احمدی – هرمزگان – ۲٫۰۰ متر
۳- نیلوفر فشخورانی – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۲٫۰۰ متر

۱۰۰۰۰ متر؛
۱- پریسا عرب – دانشگاه آزاد اسلامی – ۳۶:۲۱٫۸۸ دقیقه
۲- افسانه فریدی – صبا بتن اصفهان – ۴۰:۵۷٫۱۵ دقیقه
۳- فاطمه سرشتی – تهران – ۴۲:۵۵٫۴۵ دقیقه

هفتگانه؛
۱- شیرین نوتاش – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۳۷۷۶ امتیاز
۲- سمیرا خجسته – دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۳۷۴۷ امتیاز
۳- غزل ماهانی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۳۵۶۸ امتیاز

نتایج تیمی؛

۱- دانشگاه آزاد اسلامی – ۹۶۷ امتیاز
۲- دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – ۷۱۱٫۵ امتیاز
۳- صبا بتن اصفهان – ۳۰۴ امتیاز
۴- تهران – ۲۶۱امتیاز
۵- هرمزگان – ۶۷٫۵ امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *